Handel på børsen - Binære opsjoner, Valuta, Aksjer, Råvarer som Olje, Gull og Sølv

Norge har i mange år vært aktive på aksjemarkedet, og de siste årene har antallet nordmenn som er aktive på aksjemarkedet økt betraktelig da mange har kapital, og det er mange ulike nettmeglere på nettet. Tidligere var det hovedsakelig aksjer det ble handlet i, men etter hvert som markedet på internett har ekspandert, har det blitt populært å handle andre ting enn aksjer, f.eks. Binære Opsjoner, Valuta, Råvarer, Indekser, fond, CFD osv. De ulike nettmeglerne tilbyr gratis “skoler” for å hjelpe brukere til å forstå prinsippene i de ulike handlene.

For å gjøre det enkelt og effektivt, har vi delt informasjonen inn i to ulike punkter. Du ser med en gang hva som passer best for deg, og hva du ønsker mer informasjon om.


1. For deg som ønsker å jobbe med, og lære mer om handel på aksjemarkedet

Valuta, aksjer, råvarer som olje, gull og sølv osv

Dersom du er interessert i å lære med om profesjonell handel med valutapar (Valuta), råvarer, osv, bør du bruke mer enn korte halvtimes leksjoner, og du bør ha en kapital som er større enn 100 dollar. Er dette noe for deg kan du velge en av nettmeglerne i sidemenyen, eller du kan gå til beste megler og velge der.

Vi har rangert meglerne i rekkefølge utfra kvalitet, og vår sterkeste anbefaling er IronFX.


2. Enkel handel

Binære Opsjoner

Enkel handel betyr ikke at du klarer mer avansert handel. Alle har ulike interesser og behov for hvordan en bruker fritiden sin. Dersom du ikke ønsker å bruke for mye tid på å sette deg godt inn i ulike former handel (Valuta og CFD krever mange timer med opplæring og fordypning for at du skal ha suksess), er binære opsjoner noe for deg.

Binære opsjoner er et nytt finansielt produkt som først kom på markedet i 2009. For binære opsjoner trenger du ikke mer enn 30 minutters opplæring, det vil si du trenger igrunn ingen spesiell opplæring. Uttrykket binær brukes der det bare er tu muligheter, her øke eller minke. For å si det på en annen måte - velg din aktiva (valutapar, råvarer, index…), tidshorisont (fra 15 sekunder) og kjøp en gitt opsjon. Nærmere informasjon om handel med binære opsjoner finner du på Avkastning Med Binære Opsjoner. TopOptions har også en god demostrasjonsvideo på engelsk.


Binære Opsjoner

binære opsjoner Den beste måten å beskrive Binære Opsjoner er å sammenlikne det med sportstipping. Gjett om prisen på gull (dollar, yen, olje…) vil øke eller minke imorgen (eller om 10 minutter, 1 time…) Om du har rett, vil du med et innskudd på 10 GBP og 85-90% fortjeneste, er 19 GBP (10 GBP innskudd plus 9 GBP) dine. Akkurat som når man tipper på sport og tipper på ren flaks, uten at du har noen kunnskap, har du 50% sjans for å vinne. På den andre siden, om du kjenner til det du setter penger på, øker sjansene dine for å tjene penger betraktelig. Når man handler med binære opsjoner, er det viktigste bevegelsene i markedsprisene, og dette er enkelt å forutsi. Binære Opsjoner ble først introdusert på markedet i 2009. Siden da har populariteten blant investorer vokst raskt. Om du nylig har startet å handle på finansmarkedet, er binære opsjoner det beste stedet å begynne din reise for å tjene penger på nettet. For mer informasjon, gå til Binære Opsjoner.

Valuta

valuta Valuta trading foregår på Valuta markedet, hvor du kan kjøpe og selle internasjonale valutapar. Valuta marked er det størte, mest utviklede finansielle markedet i verden, med høyest likviditet. Dette er stedet hvor pisen på all internasjonal valuta settes. Ifølge informasjon som er publisert på Wikipedia, er den daglige omsetningen med valutapar 5,3 trillioner USD (april 2013) og har tendensen til å øke kontinuerlig. En av fordelene med Valuta handel, er innflytelsesfaktoren / innflytelsesgraden - som lar deg handle med betydelig større pengesummer enn investert. På Valuta markedet kan du handle 24 timer daglig, 5 dager i uken. For mer info, gå til Valuta.

15 grunnleggende regler for hvordan å forbedre poengsummen din på finansmarkedene

Om du ønsker å bli en suksessfull investor, bør du holde deg til noen få, kjente grunnregler for å ikke bli et offer for spekulasjoner. Disse grunnreglene har alltid vært, er og vil og være valide i framtiden, uanset hva som hender i det finansielle markedet.

binære valuta artikkel

Ved første blikk ser den finansielle situasjonen med valuta på markedet bedre ut enn aldri før. Europa er i ferd med å gjenvinne sin økonomiske siuasjon, og USA rapporterer at de er på vei tilbake til en bærekraftig økonomisk vekst, fem år etter at Lehman Brothers kollapset. Når det gjelder USA, er deres økonomiske vekst absolutt et stort håp, men samtidig en stor risiko. Det må sies at det amerikanske aksjemarkedet virkelig har vært suksefullt i år - aksjeindeksen S&P 500 ble styrket med 25%, Nasdaq med mer enn 30%. Til tross for denne positive trenden er investorene fortsatt på vakt, og spekulerer hele tiden i hva som vil skje med aksjemarkedet når Fed (Federal Reserve System) begynner å innstrammingen på den nåværende veldig løse rammene.

Om du vil følge de femten grunnleggende reglene som er listet opp nedenfor når du investerer dine pengene, vil du ikke trenge å være engstelig, uansett hva den amerikanske sentralbanken vil gjøre.

1. Når du investerer i aksjer, ikke baser beslutningen din kun etter markedsprisen.

2. Disiplin må ha siste ord i dine beslutninger, ikke håp.

3. Gå utenom innenlandsmarkeder, utenlanske markeder er ofte mer attraktive.

4. Din hovedmotstander på børsen er følelser. Unngå dem og opptre rasjonelt.

5. Prøv hele tiden å tilpasse din traderstil med markedet.

6. Maksimer din potensielle gevinst, samtidig som du holder samme risikonivå.

7. Hold deg til lønnsomme verdipapirer, og kvitt deg med de du taper på.

8. Ignorer nyheter og hendelser som taler deg imot.

9. Om du ikke er sikker på ditt valg av handel, ikke risiker det, hold heller på pengene.

10. Ikke prøv å gjør forretninger for enhver pris, av og til kan det lønne seg å være utenfor markedet.

11. Riktig fortolkning av de prinipielle hendelsene er viktigere enn hendelsene i seg selv.

12. Før hver handel, vurder godt alle “for” og “imot”.

13. Handle for å vinne, ikke handle for ikke å tape.

14. Ikke la tidlige konklusjoner påvirke dine investeringer. Vær tålmodig.

15. Gode investorer vet når de skal tjene penger, virkelig gode investorer vet når de ikke skal tape penger.


Topp Meglere - Valuta
Tjeneste med CDF. Din kapital er i risiko.
IronFX IronFX Anmeldelse Enter
Plus500 Plus500 Anmeldelse Enter
beeoptions logo Markets.com Anmeldelse Enter


Topp Meglere - Binære opsjoner
TopOptions logo
TopOptions
Cedar finance logo
CedarFinance
beeoptions logo
BeeOptions Anmeldelse Enter